www.jazzlimburg.nl
Privacy, Cookies en Disclaimer

Persoonsgegevens

Jazzlimburg.nl gebruikt geen persoonsgegevens en wisselt deze NIET uit.

Persoonlijke gegevens en informatie die bezoekers, bijvoorbeeld in de vorm van een verzoek via e-mail, kenbaar maken, worden gebruikt voor het afhandelen van dat verzoek. Het doorgeven van gegevens en informatie gebeurt alleen wanneer dit binnen de opdracht is geformuleerd, vanwege het voldoen aan wettelijke verplichtingen, of ten behoeve van het invorderen van verschuldigde bedragen.

Jazzlimburg/SLIM/Media Profile verstrekt geen gegevens aan derden waardoor de privacy in het geding komt. Jazzlimburg/SLIM/Media Profile zal contactgegevens gebruiken om pro-actief informatie te verstrekken over zaken die in het belang zijn voor bezoekers. Jazzlimburg/SLIM/Media Profile stelt alles in het werk om datalekken te voorkomen en geeft openheid hiervan zodra dit heeft plaatsgevonden.

De website jazzlimburg.nl  maakt geen gebruik van een contactformulier en slaat geen mails en gegevens op. Wel worden bezoekersaantallen geregistreerd en door middel van IP-adres analyse de (land)herkomst van de bezoeker bepaald, om redenen van het meten van efficiency van de digitale diensten. De gegevens  die worden ingevuld via de website worden alleen gebruikt  voor de diensten waar om is gevraagd en worden niet langer bewaard dan nodig voor het realiseren van de opdracht. Zodra de gegevens voor andere doeleinden gebruikt gaan worden, wordt vooraf om toestemming gevraagd.

Disclaimer

Jazzlimburg.nl streeft naar een zorgvuldige controle van de informatie die zij op haar website op het internet plaatst, zodat de informatie actueel, nauwkeurig, feitelijk juist en dus betrouwbaar is.

Ondanks deze voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de inhoud kan Jazzlimburg.nl niet garanderen dat de informatie te allen tijde noodzakelijk alomvattend, volledig, nauwkeurig of altijd bijgewerkt is. Er kunnen daarom geen rechten aan worden ontleend.

De houders van de site zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden. Suggesties voor verbeteringen zijn altijd welkom, en kunnen worden gestuurd naar slimjazz@mediaprofile.nl

jazzlimburg.nl een project van
mede mogelijk gemaakt door