www.jazzlimburg.nl
Colofon

www.jazzlimburg.nl

Jazzlimburg.nl is een kennisbank-website; een encyclopedie met Jazz informatie. De inhoud is gericht op geïmproviseerde muziek in en samenhangend met Limburg (Euregio). De informatie wordt op een overzichtelijke manier getoond en legt verbanden. Op de eerste plaats gaat het over de muziek en muzikanten. Lees hier meer over Jazzlimburg.nl.

Een Kennisbank-website maakt het mogelijk om verschillende onderwerpen uit verschillende categorieën en grootheden naast elkaar te groeperen en met elkaar in verband te brengen. De enige logica is het hoofdonderwerp van de kennisbank-website: Geïmproviseerde Muziek in Limburg.

Colofon gegevens

 • Copyright © 2021 Stichting Limburg Geïmproviseerde Muziek
 • www.jazzlimburg.nl is een project van SLIM
 • mede mogelijk gemaakt door Media Profile – Heerlen
 • www.jazzlimburg.nl is als kennisbank in 2021 opgericht
 • Vormgeving en lay-out: Media Profile – Heerlen
 • Eindredactie en project verantwoordelijke namens SLIM: Wouter Schenk
 • Redactie: o.a. Roger van de Poel

Foto’s:

 • voor zover mogelijk staat bij elke gebruikte foto vermeld wie de copyright eigenaar is.

Bron(vermelding):

 • bij het samenstellen wordt indien mogelijk direct contact gelegd met het subject van het artikel voor het verkrijgen van informatie.
 • onderaan het artikel staan de bronnen vermeld.
 • deze zijn niet volgens APA-richtlijnen, maar bieden genoeg aanknopingspunten voor vervolgonderzoek.

Aan de inhoud van www.jazzlimburg.nl kunnen geen rechten worden ontleend.

Gebruik van tekst en beeldmateriaal

Om deze kennisbank samen te stellen, wordt gebruik gemaakt van veel diverse bronnen. Deze staan zo veel mogelijk onder het artikel vermeld. De auteursrechten berusten bij de auteurs van het bronmateriaal en bij SLIM.

De intentie van de informatie op de kennisbank is kennisdelen.

In beginsel is dus het overnemen van teksten van deze website toegestaan mits de bron wordt vermeld. Een goede praktijk is dat er in de nieuwe tekst een link staat naar het jazzlimburg.nl-artikel, en de vermelding wat de oorsprong van het artikel is.

Graag ontvangt Jazzlimburg.nl een mail met de link op slimjazz@mediaprofile.nl

De foto’s op jazzlimburg.nl zijn geplaatst met toestemming van de bezitter van het auteursrecht c.q. degene die toestemming heeft om de foto voor dit doel te mogen aanbieden.

Gebruik/overnemen van de fotografie, film, audio en andere grafische elementen door anderen is NIET toegestaan. Wel is het mogelijk dat er bemiddeling kan plaatsvinden met de eigenaar van, en/of degene die auteursrechten bezit op, beeld- of geluidsmateriaal.

Meer informatie hierover via slimjazz@mediaprofile.nl

Mocht er een element op deze website staan zonder toestemming of is er sprake van ongeautoriseerd gebruik van foto, video, tekstmateriaal, neem dan contact op met slimjazz@mediaprofile.nl

jazzlimburg.nl een project van
mede mogelijk gemaakt door